Honours List Of Donors

The GSB Scholarship League HONOURS LIST OF DONORS (As on 31.03.2022)

Following is a list of Endowments identified by their individual endowment number (FSE, FLSE) Donors and also the name of the endowment as stipulated by the donor/s in the original endowment Application Forms, received upto 31.03.2022 with a cumulative amount of Rs. 1,00,000 and above against each are arranged in serial number sequence. Also included in the list are donors having several endowments which in aggregate exceed Rs. 1,00,000 as on 31.03.2022

 

FSE NO. Name of the Endowment. Name of Donor /s Total Rs.

9

Karkal Kondandram Joishy & Smt. Anandi Kodandram Joishy

Shri Sudhakar N. Joshi

Shri Ashok N.Joshi

Smt. Lata A.Joshi

107,500

100,000

50,000

171

Kamakshi Laxmanrao Sonde Trust

Sirsi Urban Sahakari Bank Ltd

146,872

204

The GSB Sarvajanik Ganeshotsav Samiti, Wadala

Selves

789,030

206

Shri Sheshagiri Balkrishnarao Sonde & Smt. Anupamabai Sonde

Dr. Vaikunth Sheshagirirao Sonde

101,500

290

Late Smt. Laxmibai Nagesh Naik

Shri Raghuveer Naik, Brothers & Smt.Sarika Ashish Pherwani Priyanka Kartik Rishi

242,004

415

Shri Ramchandraz Shenoy & Smt. Tulsi Ramchandra Shenoy

Smt. Mukta Sudhakar Joshi - Daughter

104,000

427

Smt. Saraswati & Shri Narayan Vyasaray Bhatt (Datta Bhatt) Mumbai

Shri Venkatesh Narayan Bhatt

165,000

511

The N.K.G.S.B. Co-op Bank Ltd Endowment

The N.K.G.S.B. Co-op. Bank Ltd

120,000

644

Late Smt. Sundaribai Manjunath Kamath

Dr. Padmanabh M. Kamath

135,000

795

Shri Hanumanthrao Manjrekar

Shri Kamalaksha Hanumanthrao Manjrekar(son)

127,000

796

Smt. Manjula H.Manjrekar

Shri Kamalaksha Hanumanthrao Manjrekar(son)

127,000

800B

Late Smt. Meera Prabhakar Narvekar & Smt. Silu Narvekar, USA

Shri Nirmal Narvekar

157,700

801

Shri Narasimha K. Joshi & Smt. Radha N.Joshi & Family

Shri N.K.Joshi & Family members Shri Sudhakar N.Joshi Adv.Components & Instruments Kabbur Industries

Total

760,026

100,000

200,000

200,000

1,260,026

831

Smt. Shantabai Anant Gadekar

Self

100,000

895

Sweet memory of Late Smt.Aparna Prabhakar Trevedi

Estate of Aparna Trevedi by

Shri Ramesh V.Kamath & others

200,000

920

Smt. Mohini V.Mallya

Dr.P.Keshav Mallya

112,000

941

Smt. & Shri Savala Bhiku Bhat

Shri Srinivas Savala Bhat and & other family members

260,005

959

Smt. Shantabai Devrao Shanbhag

Dr. Shalini Surendra Bhat Shri Gautham Suresh Naik

240,005

996

Gowd Saraswath Sabha(Regd) U.K.

Selves

126,131

1011

Late Smt. Kamal M.Gavaskar

Shri Divakar M.Gavaskar

346,000

1018

Smt. Sushila Pai &

Shri Sanjeeva Pai of Brahmavar

Son, Shri Narayan B.Pai MD, USA

109,200

1061

Loving Brother Late Shri Raghuveer Nagesh Naik

Shri Vishwanath N.Naik & Others

307,000

1063

Kumari Surekha Kamat

Shri R.R.Kamat

300,000

1072

Late Shri Anant Venkatesh Shanbhag & Smt. Annapurnabai Anant ShanbhagKalbagkar, Honmav, Kumta Endowment

Amt. Geeta Ramnath Shanbhag & others

200,000

1105

Shri Sunil Ramanand Shenoy &

& Smt. Sadhana Sunil Shenoy, USA and FSE 798/824/832/904/970

Shri Sunil Ramanand Shenoy & Smt. Sadhana Sunil Shenoy, USA

708,007

1183

Shri Mahesh Jaywant Sukhtankar

& Smt. Mangala Mahesh Sukhtankar

Selves

100,000

1184

Shri Narayan Tammanna Shanbhag

Shri Prakash N Shanbhag Smt. Jyoti P.Shanbhag, Smt. Ramabai N.Shanbhag, Ms. Deepa P.Shanbhag

M/s Prakash N.Shanbhag HUF

1,435,095

1195

Late Shri Gopal Mhalappa Pai & Smt. Radhabai Gopal Pai

By son, Shri Mukund Gopal Pai

106,769

1196

Late Shri Narasimha Srinivas Pai of Bhatkal

Shri Ganapati N.Pai of Zambia

120,000

1197

Late Shri G.D.Prabhu of Calicut

Shri  Praveen  Prabhu  & Smt. Shanta D.Prabhu, USA

329,574

1202

Late Shri Narayan Balwant Mahajan &Late Smt. Vijaya Narayan Mahajan

Smt. Chitra Arvind Sonde

131,022

1220

Late Shri Ramchandra Trivikram Shanbhag

Shri Anand R. Shanbhag

191,001

1246

Late Shri Vaikunth Narasimha Mahale

Shri Arvind Vaikunth Mahale & Smt. Sujata Mahale

176,251

1258

Shri Vasudev Dattatray Sonde and Smt. Rama V.Sonde Memorial

Shri Arvind V Sonde & Smt. Chitra A Sonde

4,125,000

1262

Late Shri Ramdas Srinivas Baliga

Shri Rajesh R.Baliga, son

129,481

1263

Ms. Helena Bibko, USA

Self

258,274

1307

Late Shri Sanjeeva G.Shenoy Memorial

Smt. Jayashree R.Shenoy Daughter-in-law

100,000

1336

Shri Kudpi Srinivas Shenoy (Mangalore Taj Mahal Hotel)

Shri Venkatray Narayan Kamath

102,019

1337

Smt. Chandrabhaga (Laxmi) Venkappa Shenoy (Hosangdi)

Shri Venkatray Narayan Kamath

100,001

1339

Shri Gopal Govind Prabhu

Self

120,000

1354

Dr. Prakash Amonkar & Dr. Shailaja Amonkar

Shri R.R.Kamat

120,000

1366

Late Shri R.V.Pandit, Pleader Kumta Birth Centenary year

Shri Krishna Ramrao Pandit United Kingdom

107,008

1367

Late Shri Irvathur Krishnadas Nayak

Smt. Vatsala Nayak

162,503

1430

Birth Centenary of Late

Shri Shevagoor Krishna Kamath

Wife Smt. S.Leelavathi Kamath and children

924,500

1460

Shri K.Ramanand Prabhu, USA

Self

169,528

1494

Smt. Leela Anant Naik

Self

100,000

1510

Late Shri Nagesh Rama Naik

Smt. Priyanka Kartik Rishi Smt.Sarika  Ashish  Pherwani Shri Vishwanath Naik and others

262,004

1548

Smt. Jyoti Deepak Kamath

Shri Deepak S.Kamath and others

100,000

1553

Late Shri T.Upendra S.Shenai, Vasai

Dr. Sudhakar U.Shenai

105,410

1565

Smt. Sitabai Ramachandra Pandit

Shri Damodar Pandit, USA

204,223

1574

Shri P.L.Nayak & Smt. Ramabai Nayak

Dr. P.Dharmadev L Nayak

1,673,978

1586

S.B.Billimoria & Co

GSB Alumni Centenary Endowment

Shri R.R.Kamat and others

500,001

1597

Aditya R.Shenoy on the occasion of 1st Birthday

Shri S.P.Kamath and

Shri Radhakrishna Shenoy

173,750

1598

Ms. Ananya Shenoy's Birthday

Shri S.P.Kamath &

Shri Radhakrishna Shenoy Ananya R.Shenoy

165,750

1612

Dr. R.N.Kini & Smt. Suman Kini

Selves

130,000

1628

Smt. Rohini S.Shanbhag & Shri Srinivas R.Shanbhag

Shri Srinivas R Shanbhag

850,000

1651

Shri Vaderbettu Gopal Kamath- BAPPA'S Birth Centenary 19.03.1904-19.03.2004

Shri Shyamsunder R.Pai Shri Dinkar Bhat

Dr. N.Raghavendra Bhat Smt. Gita R.Pai

Total

25,000

15,000

100,000

32,000

172,000

1668

Late Shri Viithal Nagesh Naik

Smt. Vasanthi Vithal Naik

100,000

1686

In loving memory of our grand mother/ great grandmother

Smt. B.Jayabai (mother of Vinayabai Pai & Hemlata R.Rao)in her centenary year 1904-2004

Grand children & Great Grand Children

100,718

1695

In Revered memory of Late Shri Pangal Pandurang Nayak

& Late Smt.Mathura alias Anandibai

Children, grand children and great grand children

721,456

1718

Late Smt. Preeta Sawardekar Centenary Endowment

Shri Ramakrishna B.Sawardekar Shri Prasad R. Sawardekar

200,000

1727

GSB Scholarship League Centenary

Total

8,154,991

 

Endowment which includes following

Shri Radhakrishna Rama Kamat

255,000

 

major Donors

Shri Shivanand Vasudeva Salgaonkar

120,000

 

 

Shri T.V.Mohandas Pai

500,000

 

 

Shri Padmanabh Balakrishna

100,000

 

 

Shanbhag

 

 

 

Shri Sunil R.Shenoy, USA

600,000

 

 

Shri Gurudas V.Kamat

100,000

 

 

Smt. Maharookh G.Kamat

100,000

 

 

Dr. Sunil Gurudas Kamat

100,000

 

 

Shri Vasant Anandrao Kamat

100,000

 

 

Smt. Manorama Vasant Kamat

100,000

 

 

Shri Mohan Vasant Kamat

500,000

 

 

Shri M.Gopal Kini

100,000

 

 

Shri Krishna G.Pai

100,000

 

 

Dr. Raghunath M Pai &

100,000

 

 

Smt. G.Sandhya Pai

 

 

 

Shri Gajanan Vaikunth Shanbhag

100,000

 

 

& Smt. Suman G.Shanbhag

 

 

 

Shri Raghuveer Nayak &

507,853

 

 

Smt. Anita R.Nayak, USA

 

 

 

Shri Sagun Vishnu Nayak

100,000

 

 

Smt. Amruta Vijay Nayak

100,000

 

 

The Saraswat Co-op. Bank Ltd.

1,000,000

1730

Sidharth Dinesh Shenoy

Smt. Gita R.Pai-Grand mother Smt. Deeksha D.Shenoy- Mother Shri Dinesh Shenoy-Father

151,000

1753

Smt. Leela Chittal & Shri Madhav Chittal

Shri Shashikant M.Chittal,Canada

102,005

1764

In loving memory of Smt. Kamalabai V.Gudal & Smt. Kamal(Nee Vimal) R.Gudal

Shri Raghuveer Vaman Gudal

275,000

1772

In loving memory of Late

Shri Timmappa Vishwanath Rao & Late Smt. Kaveri V. Rao

Shri Vishwanath Kamalaksha Rao

100,000

1779

Late Shri Hosdurg Ganesh V.Kamath & Late Smt. Sundari G.Kamath

Dr. Gajanan G.Kamath and Smt. Ratnaprabha G.Kamath

430,000

1780

Smt. Laxmi Narasimha Pai, Bhatkal

Shri Ganapati Narasimha Pai Zambia

120,000

1782

Late Shri Madhusudan Gavaskar

Shri Divakar Madhusudan Gavaskar

236,000

1783

Late Master Shyamkant Gavaskar

Shri Divakar Madhusudan Gavaskar

236,000

1790

Shanbhag Family, Cadell Road, Mahim, Mumbai

Smt. Kumuda Laxman Shanbhag Shri Laxman Sitaram Shanbhag

106,000

1792

Late Shri M.R.Pai -75th Birthday

Wife- Smt. Gita  R  Pai Shri Shyamsunder R.Pai Smt. Deeksha D.Shenoy & Shri M.Upendra Pai

240,000

1810

Shri Matti Krishna Prabhu

Shri Matti Laxman Prabhu & Dr. Manorama Prabhu

600,000

1813

Smt. Vidya Srinivasa Kamath

Self

240,000

1814

Shri Shevagoor Srinivas Kamath

Self

190,000

1827

Shri Mundashi Nagesh Pai, USA

Self

100,000

1828

Dr. Veena Sharma, U.K.

Self

100,000

1829

Dr. M.A.Prabhu &

Dr. Usha A.Prabhu, U.K.

Selves

100,000

1832

Shri P.Dayanand Pai

Self

100,000

1839

Smt. Laxmi Devi &

Shri Miyar Hanumanth Nayak

Ms. Nalina Nayak

100,000

1847

Dr. Devdas Kamath

Self

125,000

1851

Late Shri M.Narasimha Bhat

Shri Ramesh Bhat & Dr. Shantidas Bhat

100,000

1852

Dr.(Smt) Radhika R.Kamath

Shri Ramesh Vaman Kamath

100,001

1866

Smt. Krishnabai Vaman Kamath

Shri Vaman R.Kamath

163,640

1873

Ram-Janaki Nidhee

Shri Gnesh Sakharam Banavalikar

100,001

1876

Shri Narayan Kini & Smt. Krishni Kini

Shri Ganesh Kini &

Smt. Preeti Kini, USA & others

250,000

1878

Late Shri Raghavendra Ranga Pai's 105th Birthday

Late Shri R.R.Pai's Family Members

270,000

1888

United Clearing & Forwarding Pvt.Ltd.

Selves

200,000

1894

Smt. S.Leelavathi Kamath

Self & her children

359,000

1895

In Revered memory of Late Shri Pangal Ananth Nayak & Late Smt. Laxmidevi Nayak

Children, grand children & close relatives

414,199

1907

Smt. Kamalakshi Janardhan Acharya

Shri Janardhan U.Acharya & others

1,000,000

1910

In memory of the Late Smt. Indira P.Pai & Shri Purushottam Pai

Shri T.Mohandas Pai, Shri Shridhar M.Pai, Shri Vinayak Ramesh Pai, Smt. Roopa S.Pai & Family Members

202,000

1920

Late Smt. Sunanda Vittaldas Kini

Prof. Malpe Vittaldas Kini, Husband

100,000

1935

Achar-Mallya Endowment

Shri Satish Sanjiva Achar Smt. Maya Satish Achar

 

160,000

1937

Late Shri Venkatesh Savala Bhat

Shri Govind Savala Bhat-Brother

110,005

1943

Smt. Kalpana Ram Mohan Shenoy

Shri B. Ram Mohan Shenoy

110,005

1946

Smt. Durga Shenoy & Shri R.C.Shenoy

Shri Ranjal Chandrashekhar Shenoy, Smt. Durga C. Shenoy and Smt. Anita Sudhir Pai

290,000

1947

Shri Damodar Venkatesh Bhat

Self

152,500

1953

Shri Govind Savala Bhat & Family

Shri Govind Savala Bhat

105,005

1954

Shri R.A.Shanbhag

Shri R.R.Kamat

122,222

1970

Shri Nagappa Vaman Nayak,

Shri Hanumant Venkatesh Shanbhag, both of Bhatkal Hanumant Narasimha Bhandarkar Siddapur memorial

Shri R.R.Kamat

266,666

1983

Juwarkar, Siridao, Goa

Shri R.R.Kamat

105,000

1995

Shri Mohan Ramrao Pandit

Smt. Shalini Mohan Pandit

118,500

1996

Late Shri Laxman Kamat & Late Smt. Yamuna Kamat

Shri Ramchandra Laxman Kamat- Son

200,000

1997

Shri Cholpadi Gopalkrishna Kamath

Shri Kishore G.Kamath & Others

115,000

2024

Shri Shridhar Bailur Master, Bhatkal 1904-47

Shri R.R.Kamat

100,000

2025

Shri N.G.Bhat, Tailor-Hubli 1947

Shri R.R.Kamat

105,000

2026

Shri Nagesh Narayan Kamat Bengre, Hubli, 1947

Shri R.R.Kamat

105,000

2031

Dr.T.M.A.Pai Memorial Scholarship

Dr. T.M.A.Pai Foundation, Manipal

500,000

2038

Smt. Sugandhi R Pai's 100th Birthday Children & Grand children

 

Smt. Gita R Pai Shri Annappa Pai

Smt. Deeksha D.Shenoy Shri Shyamsunder Pai Shri Ajith Pai

36,000

10,000

40,000

7,500

7,500

1,50,000

251,000

2043

Darshna Gajanan Shanbhag

Self

225,766

2050A

Late Smt. Venkatrao Kini

Shri Jagadish Vaman Kini & Kum. Nalini Vaman Kini

100,001

2050B

Late Smt. Shantabai Vaman Kini

- do -

100,001

2050C

Late Shri Chandrakant Vaman Kini

- do -

100,001

2050D

Late Shri Umakant Vaman Kini

- do-

100,001

2050E

Late Shri Ramakant Vaman Kini

- do -

100,001

2051

Shri Sudhakar Padmanabh Shanbhag

Self

180,000

2056

Late Smt. Shalini Damodar Prabhu & Late Shri Damodar Pandurang Prabhu

Smt. Saroja Sudhir Shenai

110,000

2060

Smt. Geetabai Gajanan Prabhu Shiroorkar Memorial

Shri Gajanan Mukund Prabhu Shiroorkar

100,000

2061

Shri Gajanan Mukund Prabhu Shiroorkar

Self

100,000

2067

Smt. Bhagirathi R. Shenoy

Shri Narendra R.Shenoy

150,000

2068

Late Shri Narayan Achut Pal

Shri Narasimha N.Pal

& Smt. Padma Narasimha Pal

105,000

2074

Shri R.A.Shanbhag

Shri Amar Ramkrishna Shanbhag

1,050,000

2076

Late Shri K.V.Shenoy & Smt. Meera V.Shenoy

Shri Ajit Pai

255,000

2081

Smt. Sushma Padmanabh Kamath

Smt. Sushma P Kamath & Shri P.M.Kamath

105,000

2082

In revered memory of Late Shri Shevagoor Krishna Ramachandra Kamath & Late Smt. Shevagoor Leelavathi Kamath

Estate Late Shri Shevagoor Krishna R.Kamath & Late Smt. Shevagoor Leelavathi Krishna Kamath

1,186,500

2083

Late Shri Mhalu Nagappa Pai

& Late Smt. Annapoornabai Mhalu Pai of Aversa

Shri Gopal Mhalu Pai, Mumbai & Others

100,005

2086

Shri Shrinivas Savala Bhat & Smt. Shreedevi Shrinivas Bhat

Shri Shrinivas Savala Bhat Smt. Shreedevi Shrinivas Bhat Shri Shrikant Shrinivas Bhat & Shri Ravindra Shrinivas Bhat

391,200

2090

Late Shri Ramdas Keshav Kamat

Smt. Leela Ramdas Kamat

100,000

2101

Late Shri V.R.Shenoy

Shri Uday Venkatesh Malya

201,000

2102

Lae Smt. Vijaya Arvind Desai

Shri Bhaskar Arvind Desai

200,000

2111

Smt. Yashodhara Kamat beloved wife of Shri M.G.Kamat & beloved mother of Shri Hrishikesh Kamat

Shri Madhav Ganapati Kamat

100,000

2112

Late Smt. Vijaylakshmi Krishna Pandit

Shri Krishna Ramrao Pandit

105,001

2120

Late Smt. Sumangala Pai

Shri Ganesh Nagesh Shanbhag(C.A.)

111,000

2122

Smt. Vatsala Telang & Shri Laxmikant Telang

Shri Ramkrishna Laxmikant Telang

100,000

2123

Chhaue Devi Dulharaj Ranka Charitable Trust

Selves

100,000

2129

Baby Kim Patrick Pelley

Born 25.02.2010) Beloved grandson of Smt. Vidya & Shri Krishna Kudva

Smt. Vidya Kudva, USA

129,993

2130

In memory of my late husband Shri T.T.Shenoy

Smt. Ramani Shenoy

500,000

2131

Smt. Sushila Kamath's Birth Centenary year 2015

Smt.  Gita  R.Pai, Shri Narendra Bhat, Ms. Veena Prasad, Shri Dinkar Bhat, Ms. Seema Baliga,

Ms. Pratima Bhandarkar, Dr. Nityanand Prabhu, Ms. Roopa D.Shenoy

Shri Shyamsunder R.Pai, Smt. Deeksha D.Shenoy, Ms. Priya Prabhu, &

Ms. Meghna Kamath

117,001

2132

Smt. Vinaya Shridhar Shanbhag

Shri Shridhar Mukund Shanbhag

125,000

2133

In revered memory of Late Shri Pangal Ramanath Nayak

and Late Smt. Saraswati Nayak to commemorate the former's Birth Centenary

Members of Pangal Nayak Family, friends & relatives

2,078,937

2140

In the revered memory of our parents Late Shri Vaderbettu Pandurang Kamath & Late  Smt.  Tara Pandurang Kamath

Smt. Sushila Kamath, daughter from the estate of my parents

180,000

2152

Late Shri Manjunath Sadashiv Wagle & Late Smt. Laxmi Manjunath Wagle

Smt. Meera Maheshwar Wagle

250,000

2153

Late Shri Yeshwant Neelkanth Nadkarni & Late Smt. Savitri Yeshwant Nadkarni

Smt. Meera Maheshwar Wagle

250,000

2180

Dr. Mangesh Rajaram Gaitonde & Mrs. Laila Gaitonde

Selves

685,357

2181

Smt. Prema M. Kamath & Shri Manjunath Kamath

Shri B. Ram Mohan Shenoy

100,001

2184

Late Shri Kaup Mukund Padmanabh Shanbhogue & Late Smt. Kaup Sulochana Mukund Shanbhogue

Shri Shankar Mukund Shenai, Smt. Shobha Shankar Shenai & Ms. Ramani M.Shenoy

515,650

2197

Late Basrur Anand Bhandarkar

Shri Vijendra Bhandary

Shri Nagendra V.Bhandarkar Shri Upendra V.Bhandarkar and Shri Mahendra V Bhandarkar

130,001

2224

Krish D.Shenoy

Smt. Deeksha Dinesh Shenoy & Smt. Gita R.Pai

144,000

2239

In memory of Late Shri R.L.Kamat & Late Smt. S.R.Kamat

Shri Anil Ramachandra Kamat

100,000

2268

Late Shri Vinayak Kamat

Smt. Ashalata Vinayak Kamat Shri Narayan V.Kamat and Shri Kamalaksha V.Kamath

300,000

2272

Shri Gokuldas Shah &

Smt. Mandakini Shah Foundation

Shri Vijay Gokuldas Shah

108,000

2282

Smt. Champa(Tarabai) Dayanand Bhat, Honavar

Shri Narasimha Ganapati Pai Zambia

115,000

2283

Smt. Indira Vittal Pai, Hubli

Shri Ganapati Narasimha Pai, Zambia

115,000

2284

Late Smt. Sumitra Devi Bhat, Malpe

Shri Kamalaksha Narasimha Bhat & Smt. Nirmala K.Bhat

100,000

2285

Hosad Nayak Family Association

Shri Padmanabh Trivikram Nayak & family, Shri Shivappa H.Nayak& Shri Gajanan V.Nayak & family and other family members

101,000

2291

In loving memory of Shri Arvind Madgavkar on his 80th Birth Anniversary (12.11.2012)

Smt. Meera Madgavkar Shri Dilip Madgavkar Shri Sanjay Madgavkar Shri Ranjit Madgavkar

425,000

2293

In memory of Late Shri Ramakrishna Manjunath Shanbhag (Marvanthe)

Shri Neelkant Ramakrishna Shanbhag

Shri Rajesh Ramkrishna Shanbhag

105,000

2298

Late Smt. Sharadabai G

Sharadabai Charitable Trust

100,000

2300

In revered memory of Late

Shri H.Ramakrishna Kamath& Late Smt. H.Sharada alias Laxmidevi

Shri H.Surendranath Kamath & Smt. H.Shobha Kamath & Others

510,000

2301

In revered memory of Late Shri B.Madhavaraya Prabhu &

Late Smt. B.Meenakshi Prabhu

Shri H.Surendranath Kamath & Executor of the Will of Late Smt. B.Meenakshi Prabhu

750,101

2303

In the name of "Shri U.S.Mallya"

Shri Vijay S.Mallya

100,000

2319

Smt. Shanta D.Bhat &

Shri Gurpur Dattanand Bhat

Smt. Shanta D.Bhat

500,000

2330

Dr. Anandaraya R.Kamath

Dr. Vidyadhar Anand Kamath

150,000

2348

Late Shri Gurudut Manjeshwar & Late Smt. Nirmala G.Manjeshwar

Smt. Vidya Hrishikesh Kamat & Shri Hrishikesh Kamat

100,000

2355

In loving memory of Late Smt. Harady Sharadabai

Smt. Ullal Kasturi Kini- Daughter & Shri Ullal Dinesh Kini

150,000

2385

In loving memory of our beloved

Smt. Ajith Nayak

100,000

 

parents the Late Shri H.Ramanath

Smt. Vidya K.Kudva &

224,419

 

Rao and the Late Smt. Hemalata

Shri Krishna K.Kudva

 

 

R.Rao to commemorate the

Dr. Arathi Rao Pinto, Mr.Colin

124,419

 

former's Birth Centenary

Pinto, Anushka Pinto & Karishma

 

 

24th May (1913-2013)

Pinto, Anushka Pinto & Karishma

 

 

 

Shri P.Pandurang Nayak &

124,419

 

 

Smt. Mala Nayak

 

 

 

Smt.Archana K.Kudva-Pelley &

124,419

 

 

Mr. Patrick Pellety

 

 

 

Shri Pangal Vasudev Nayak

10,000

 

 

Total

707,676

2386

Late Shri Karkal Ramanath Rau & Smt. Indira Ramanath Rau

Shri Bob Rau &

Shri Krishna Rau, Karkal

100,000

2389

Late Shri Gopal Bhiku Kamat & Late Smt. Radhabai G.Kamat

Shri Chandrahas G.Kamat

135,000

2403

Smt. Gulabi S.Prabhu

Shri Mohan Sunder Prabhu

200,000

2412

Konkani Charitable Fund Inc USA

Selves

897,556

 

 

Dr.Gopal A.Bhandarkar

134,516

 

 

Dr.Surendra Shenoy

134,516

 

 

Shri Uday Nayak &

 

 

 

Smt. Shailaja Nayak

407,864

 

 

Smt. Veena Kamath

282,860

 

 

Dr.Vasudev Shenoy, Shri Ravi

1,129,079

 

 

Shenoy,Dr. Vijykumar Rao,

 

 

 

Dr. Gajnan Shanbhag

 

2418

Late Shri Anant Kant Nayak &

Late Shri Pundalik Kant Nayak from Kagal, Kumta, U.Kannada

Shri Shrinivas Anant Nayak

370,000

2423

Vijaya Murali Memorial

Mr. Murali Krishnamoorthi Mr. Rajeev Murali

Mrs, Gayatri Amonkar

250,000

125,000

125,000

2427

Late Cannanore Krishna Pai

Shri Cannanore Jagannath Pai

100,000

2429

Late Smt. Anjni Ramesh Kamath

Shri Ramesh Shrinivas Kamath

100,000

2441

Late Shri Rama Dasa Kamat & Late Smt. Sitabai Rama Kamat

Shri Babu Rama Kamat

150,000

2443

Late Shri  H.  Laxminarayan Kamath & Late Smt. H.Tulasi alias Laxmi Devi

Shri H.Surendranath Kamath & Smt. H. Shobha Kamath

500,000

2444

Dr. Vidyadhar Vithlro Muzumdar

Self

150,000

2451

Shri Narayan Venkataray Kamath & Smt. Lilybai Narayan Kamath

Shri Venkatraya Narayan Kamath

500,000

2452

Smt. Manorama Narayan Kamath

Shri Venkatraya Narayan Kamath

200,000

2455

Late Shri Naesh Madhav Shanbhag

Shri Ganesh Nagesh Shanbhag Shri Nitin Vasant Shanbhag Shri Prasan Ganesh Shanbhag

106,000

2460

In revered memory of Late Smt. Sitabai & Late Shri Ramachandra Manu Naik of Manu Niwas, Honavar

Parivar of Late Smt. Sitabai & Late Shri Ramachandra Manu Naik

153,501

2462

Late Shri Damodar A Kare

Shri Ramnath Damodar Kare

100,000

2468

In loving memory of Late Shri M.G. Kamat & Smt. Yashodhara Kamat

Shri Hrishikesh Kamat-son & Smt. Vidya H.Kamat

100,000

2485

Late Shri M.Gopal Kini

Estate of Late Shri M.Gopal Kini

100,000

2486

Shri Gopal Kini's 85th Birthday

Smt. Radha Kini

135,000

2491

Shri M. R. Shroff

Self

200,000

2496

Bhatkal Rama Vaman Kamath Nagarkar & Smt. Janakibai Rama Kamath Memorial

Sons, Daughters Grand children

133,333

2499

Late Shri H.Ravindranath Kamath

Shri H. Surendranath Kamath & Smt. H. Shobha Kamath

500,000

2501

H.H.Srimad Varadendra Tirtha Swamiji's Centenary year

Shri Kamalaksha H.Shenoy & Family

102,001

2503

In revered memory of Late Shri Mohan Rao & Late Smt. B. Leela Bai

Smt. H. Shobha Kamath

500,000

2506

In memory of our beloved Pangal Vasudeva Nayak on the occasion of his 82nd Birthday (11 May 2015) donated by his loving family

Smt. P.  Ajitha  Nayak Smt. Anasuya Madgavkar Dr.P.Pandurng Nayak Smt. Arathi Rao Pinto Smt. Vidya K.Kudva

Smt. Archana K.Kudva Pelley

Total

10,000

200,000

220,103

125,000

200,000

100,000

855,103

2508

Shree Ramnath Dvasthan Mahajanas Association,(Bombay)

Selves

100,000

2509

Dr. Padma T. Sanghavi & Shri Tulsidas M. Sanghavi

Ms Mala Sanghavi Nayak USA- Daughter

500,000

2520

Late Shri Vasant Ramchandra Kini

Shri Prasant Vasaant Kini Smt. Pooja P.Kini

176,000

2538

On the occasion of Smt. Ajitha P.Nayak's 75th Birthday 02.02.2016

Smt. Vidya K.Kudva- Sister

Smt. Anasuya Madgavkar-Daughter Dr. Arathi Rao Pinto-Sister Dr.P.Pandurang Nayak, USA-Son Total

120,000

15,000

20,000

20,000

175,000

2540

Late Smt. Annapurna Vishwanath Nayak & Late Shri Vishwanath T Nayak

Shri Chandrakant V.Nayak

100,000

2548

Shri Anant Ganesh Sonde & Smt. Asha Anant Sonde

Shri Anant Ganesh Sonde

140,000

2549

Late Shri Arbettu Vaman Kamath

Brig(Retd.) Arbettu Prabhakara Kamath-Son

100,000

2560

Smt. Varija Laxman Bhat

Shri M.Ganesh Bhat

100,000

2562

Ms. Swati Anil Bhat

Shri Girish Anil Bhat

251,000

2566

Late Shevgoor Srinivas Kamath

Shri S.P.Kamath-Brother

160,000

2569

Late Smt. & Shri Radha & P Krishna Kamath

Dr. Sanjay V. Kamath

145,000

2570

Shri Hebri Umesh Pai-75th Birthday

Smt. Vijaya Kamath

Shri Uday Pai & Ms Vinaya Pai

102,500

2571

Kottecherry Shri Achuta Srinivas Kamath - Centenary

Smt. Vijaya Kamath, Shri B.Upendra Pai,

Ms. Vinaya Pai & Shri Uday Pai

117,500

2576

Late Shri Devdas P.Kamath

Shri M. Dayananda Gopalkrishna Padiyar

100,000

2580

Ms. Mani Pirojshah Daruwalla

Ms. Arni Pirojshah Daruwalla

200,000

2592

Late Smt. Shobha Shankar Shenai & Late Shri Shankar Mukund Shenoy

Shri Sudhir Shankar Shenai

100,000

2603

Smt. Rekha Vedavyas Rao, Mysore Founder Trustee

Sadbhavana Pratiti, Mulki

125,000

2608

Late Smt. Shalini P.Kamath

Brig. (Retd.) Arbettu Prabhakar Kamath-Husband

100,000

2618

Late Shri Pangal Devadas Nayak & Smt. Pangal Usha Nayak

Smt. H.Shobha Kamath

250,000

2619

Late Shri Pangal Devadas Nayak & Smt. Pangal Usha Nayak

Smt. H.Shobha Kamath

250,000

2620

Late Shri H. Ravindranath Kamath

Shri H. Ranganath Kamath

515,000

2622

Late Kodi Vasudeva Kini & Late Smt. Anusuya Vasudev Kini

Shri Kodi Vasudev Kini

200,000

2623

Shri Gopal Dinkar Rao Swarga Manthan, Calicut

Smt. Latha Ramesh Kini-Neice

100,000

2624

Shri Vaman Gopal Rao, Swarga Manthan, Calicut

Smt. Lata Ramesh Kini-Daughter

100,000

2625

Smt. G. Sulochana Rao Swarga Manthan, Calicut

Smt. Latha Ramesh Kini-Neice

100,000

2628

90th Birthday of Late Shri Ramanand Shenoy (Father of Donor)

Shri Sunil R.Shenoy

100,000

2631

Birth Centenary(4.10.2017)of our mother the Late Smt. Shevagoor Leelavathi Kamath W/o Late Shri Shevagoor Krishna Kamath

Shri Shevagoor Pundalik Kamath

1,140,000

2632

In loving memory of our dear mother the Late Smt. Tara P.Kamath W/o Late Shri Vaderbettu Pandurang Kamath

Smt. Sushila Kamath

140,000

2644

Sou Shanteri & Shri Madhav Ramakrishna Shanbhag Chittal of Hanehalli, Tq.Kumta

Shri Nagesh Madhav Shanbhag Chittal

100,021

2648

Late Shri K.Mohan Kudva

Shri Vivek Kudva

350,000

2657

Shri Prakash Pai &

Smt. Vandana Pai, Hyderabad

Selves

500,000

2664

In memory of the Late Smt. Rohini S. Rao & the Late Shri B.S.Rao on the occasion of former's 100th Birthday

Smt. Chandrakala Baliga

100,000

2665

Late Mrs. Villoo Minoo Shroff

Mrs. Soona Minoo Shroff

200,000

2672

Meera and Surathkal Narayan Kamath

Dr.(Mrs.) Chitra run Kamath

100,000

2678

Pratiba M. Kamath & Shakuntala S Mallya

Neela Sanjeev Shenvi

375,000

2679

Surendranath Mallya

Neela Sanjeev Shenvi

375,000

2680

Vasudeva Prafulla Kamath

Neela Sanjeev Shenvi

375,000

2681

Haripanth & Seetha H.Kamath (Grand Father & Grand Mother)

Neela Sanjeev Shenvi

375,000

2686

Dr. S.Chandrakanth Nayak & Mrs. Pushpa C. Nayak

Mr. Rajiv C. Nayak & Mrs. Jyotsna R.Nayak

100,000

2689

Late Shri Aravind Vikunth Mahale

Smt. Sujata Arvind Mahale

100,000

2691

Late Shri Nagesh Shrinivas Bhandarkar, Sirsi

Shri Mohan Ramachandrappa Hulekal

100,000

2701

Shri Venkatesh Dattaram Kerkar & Smt. Vimla Venkatesh Kerkar

Selves

100,000

2704

Late Shri Narayan P. Kamath

Ms. Shweta G.Pai

101,000

2711

Seth Mancherji Palloonji Contractor Charitable Trust

Self

100,000

2712

Golden Wedding Anniversary

Dr.(Mrs.) Sharada J.Shenoy Shri T.J.Shenoy

400,000

2716

Late Smt. Indira R.Kamat

The Maharashtra Executor & Trustee Co.Pvt.Ltd.

A/c Late Smt. Indira Kamat

100,000

2717

Late K. Jagadish Shenoy

Shri Dinesh Shenoy K

125,000

2719

Late Shri Pandurang M.Pai

Shri Anant Pandurang Pai-son

100,000

2720

Shri Yashwant Chittal & Smt. Malati Chittal )

Dr. Ravindra Y. Chittal

133,750

2721

Late Karkala Narayana Sheshagiri & Rukmini Pai

Shri Sadananda & Smt. Sharada Pai

150,000

2722

Smt. Asha Vasant Kini

Shri M. Vasant Kini-Husband

100,000

2726

Ramani Shenoy our Beloved mother & Metriach of our family -with all our love

Smt. Sumitra Shenoy Sarma Shri T.Ashok Shenoy

250,000

250,000

2732

Miss (Late) Bharathi Pai P, Bangalore

Mrs. Usha A Pandit ) Dr.P.Pundalik Pai ) Mrs. Kishori V.Rao }

 

624,000

2736

Late Shri Kochi Vasudeva Pai

Shri Gurudas Vasudev Pai

101,000

2743

Late Smt Shanta & Late Shri Appa Govind Shanbhag-Sirsi

Shri Purushottam Appa Shanbhag- Sirsi

100,000

2744

Late Smt. Vimala & Late Shri Anant Ganesh Pai-Kumta

Smt. Indira Purushottam Shanbhag & Shri Ganesh Anant Pai-Kumta

100,000

2745

Haleangady Ratnakar & Varadabai Kamath Family

Shri Prabhakar H. Kamath

119,583

2746

My Beloved Parents Tikkan (T.T.Shenoy) & Ramani Shenoy

Mrs. Sumitra Shenoy Sarma & Family

500,000

2747

My Parents Late Shri Kudpi Shrinivas Shenoy & Late Smt. Sushila Bai

Kudpi Jagadish Shenoy

100,000

2748

Smt. Radha Vaikunth Sonde

Dr. Vaikunth Sheshagirirao Sonde

100,000

2749

Shri Sheshagiri Balakrishnarao Sonde

Dr. Vaikunth Shesharirirao Sonde

100,000

2756

In memory of Shri K. Narayan Vaman Kamath- Elder Brother of Donor

Dr.(Smt.) Sharada J.Shenoy

200,000

2763

In the memory of Smt. Vimala Venkatesh Pai

Shri R.L.Shenoy

500,000

2764

Dr.V.R.Prabhu Birth Centenary Endowment

Mrs. Vimala &

Mr. Jagannath Prabhu Dr.(Mrs.) Andrea & Dr. SomnathPrabhu, Mrs. Shikhadeep &

Mr. Raghunath Prabhu

200,000

2766

Late B.M.Ananda Kamath & Late Meera Ananda Kamath

Shri Vinod Ananda Kamath

500,000

2767

Late Hanumanth Laxman Kamath & Geeta Hanumanth Kamath

Mrs. Seema Vinod Kamath

100,000

2768

In memory of Late Smt. Narayani Achuta Shenoy

Shri R.L.Shenoy

500,000

2769

Vimala Gaitonde

Smt. Geeta Ganapati Gaitonde

100,000

2771

Late Sri B.N.Kamath & Late Smt. Sitabai Endowment Fund

Mr.Ramnath & Rajashree Pai

100,001

2772

Late Shri Shrinivas Ramanath Shenoy, Kinnimulki, Udupi

Priya Dilip Prabhu

100,000

2773

Late Smt. Ramabai Ramanath Shenoy, Kinnimulki, Udupi

Priya Dilip Prabhu

100,000

2774

Late Smt. Kamakshi Ramanath Shenoy, Kinnimulki, Udupi

Priya Dilip Prabhu

100,000

2775

Late Shri Ramanath Shenoy Kinnimulki, Udupi

Priya Dilip Prabhu

100,000

2776

Dr. V.R.Prabhu (Appumaam) Endowment

Dr. Suhas Venkatesh Prabhu

200,000

2779

Late Shantabai Laxman Kamat and Late Laxman Ranga Kamat

Shri Ashok Laxman Kamat

100,000

2780

Late Chaya Amarnath Kamat and Late Amatnath Shrinivas

Kama- Parents

Mrs. Anagha Ashok Kamat

100,000

2781

Mrs. Rajalakshmi Vaman Kamath

Mr. K.V.Kamath

3,500,000

2783

Mrs. Rajalakshmi Vaman Kamath

Shri Ajay Kamath

350,000

2784

Late H.Radha  Pai  & Late H.Gopalkrishna Pai

Smt. Niveditha Venkatesh Shanbhag

100,000

FLSE 12

Bhatkal Endowment

Shri R.R.Kamat

205,000

FLSE 36

Self

Smt. Ajitha Nayak

300,000

FLSE 37

Self

Prabhu Family Charitable Trust

450,000

FLSE 38

Self

Shri S.P.Kamath

100,000

FLSE 39

Self

Basrur Vijendra Bhandary

251,000

FLSE 41

Jayashree Radhakrishna Kamat

Shri Radhakrishna Ram Kamat

111,111