New Endowment

LIST OF DONORS - 2022-2023


Sr.

No.

NAME

AMOUNT RS.

1

Smt. Girija G. Shanbhag-Bhandarkar

5,000

2

Arati Suraj Vaidya

1,000

3

Shri Arvind Ramdas Bhat

3,000

4

Smt. Mohini Vasudev Prabhu

2,000

5

Shri Mahesh Bhandarkar

5,000

6

Shri Vaman Janardhan Prabhu

6,000

7

Shri Vittal Kamath

500

8

M.Rakshith Kamath

1,500

9

Smt. Sapna Uday Malya

10,000

10

Prabhu Family Charitable Trust

4,761,524

11

Shri U.M.Divekar

10,000

12

Thr Estate of Late Soli Dinshaw Shroff

50,000

13

Saraswat co-op. Bank Ltd.

12,000

14

Shri Anantha Mallya

3,000

15

Shri Ramesh V.Bhandarkaar

6,000

16

Shri Kamalaksha H.Shenoy(Haricane)

1,002

17

Shri Anil Vishwanath Wagle

10,000

18

M/s Vishwanath Vilas Pai & Associates Ltd

1,008

19

Smt. Sreelaxmi Pai

1,001

20

Mr. Vipul Pai

1,005


TOTAL

4,890,540

 

PATRONS ENROLLED DURING 2022-2023


P-1612

Mr. Karthik D.Prabhu, Hubballi

P-1613

Shri Vivek Kamath, Mumbai

P-1614

Dr. P. Suresh Mallya, Visakhapatnam

P-1615

Suraj Nayak, Muniyal

P-1616

Anushree A.Pai. K, Karkala

P-1617

Karthik K.Bhat, Davangere

P-1618

Smt. Varsha Sanjay Kamath, Mumbai

P-1619

Sreekesh S.Pai, Kanhangad, Kasaragod Dist., Kerala

P-1620

Shri Suresh Narayan Nayak, Mumbai

P-1621

Shri Kishor Gopalkrishna Shanbhag, Thane (W)

P-1622

Shri Gopal Srinivas Pai, Thane

P-1623

Shri Radhakrishna M.Bhat, Dombivli(East)

P-1624

Sushma Devdas Bhat, Dombivli(East)

P-1625

Mr. Gururaja S.Nayak, Dombivli

P-1626

Shri Panduranga Mukunda Padiyar, Dombivli(East)

P-1627

M.Rakshith Kamath, Mangalore

P-1628

Dr. Vatsala Ganapathy Pai, Mumbai

P-1629

Dr.Chitra S. Nayak, Mumbai

 

New FSE 2022-2023

Part A: New Endowment 2022-2023

 

FSE NO.

Name of Endowment

Donated by

Amount

2795

Shri Vikunth Sheshgirirao Sonde

Shri V.S.Sonde Estate

100,000

2796

Seema Gopalkrishna Hegde

Shri Gopalkrishna Subraya

Hegde

25,000

2797

Shri Gurunath Venkatrao Dhakappa

Shri Rajesh Gurunathrao

Dhakappa

100,000

2798

BV.Narayan Kamath & B.Seetha Bai Kamath-Parents of the Donor

Shri B. Jagannath Narayan Kamath

25,000

2799

Late Smt. P.Mohini Mallya & Late Sri P.Venkatesh Mallya-Parents of the Donor

Dr. P. Suresh Mallya

50,000

2800

Late Shri Kisore V.Nayak & Late Smt. Kavita Kishore Nayak

As per wish of Mrs. Kavita Kishore Nayak

50,000

2801

Ullas Moodlagiri Pai

Self

20,000

2802

Shri Srinath Nayak

Vaishnavi K

4,000

2803

Shri Raghunath Nayak

Vaishnavi K

4,000

2804

Shri Ullal Suryanarayan Nayak

Shri Ullal Chandrasekhar

Nayak

42,000

2805

In memory of Late Narayan Nagappa Nayak -Father of the Donor

Shri Suresh Narayan Nayak

25,000

2806

Late Shri Arvind Ganesh Bhandarkar

Shri Ankush Arvind Bhandarkar

5,000

2807

Smt. Indubala Venkatraya Bhat

Shri Dinesh Venkatraya Bhat

100,000

2808

Late Ramabai Venkatnarayan

Bhat -Mother of the Donor

Shri Prakash Venkatnarayan

Bhat

5,000

2809

Late Venkatnarayan Bhat-

Father of the Donor

Shri Prakash Venkatnarayan

Bhat

5,000

2810

Late Pandurang Gopal Hegde

Smt. Kushalata Pandurang

Hegde

10,000

2811

Late Smt. Radhabai Gopalkrishna Shanbhag

Shri Kishor Gopalkrishna

Shanbhag

30,000

2812

Late Smt. Vijaya Gurunath

Dhakappa

CA Rajesh Gurunath Dhakappa

100,000

2813

Late Umabai Venkoba Kamat-

mother-in-law of the Donor

Shri Prakash Venkatnarayan

Bhat

5,000

2814

Ramdas Keshav Kamat & Leena Ramdas Kamat

Shri Aashish Ramdas Kamat

500,000

2815

Late Shri Ramdas N.Pai & Late Smt. Radha R.Pai

Shri Naresh Ramdas Pai

2,500

2816

Golden Wedding Annivesary of Dr. Ajith Rao & Malini A Rao

Shri Ajith Vasudev Rao

50,000

2817

Shri Purushottam Appa Shanbhag & Smt. Indira P.Shanbhag

Smt. Indira P.Shanbhag

Shri Purushottam Appa Shanbhag, Smt. Indira Purushottam Shanbhag

Smt. Indira Purushottam Shanbhag

50,000


50,000

2818

Late Sharath Ravidas Kamath

Shri Ravidas Gopal Kamath

25,000

2819

Late M.Annappa Pai

Shri Ajith Pai

100,000

2820

Dr. S.Giridhar Bhat

Smt. Nalini Giridhar Bhat

250,000

2821

Shreya Aruna Kamath

Self

30,000

2822

Shambhavi R. Shenai by

Dr. Chitra S. Nayak (Daughter)

Dr. Chitra Shivanand Nayak

50,000

2823

Ganapati D.Gaitonde

Smt. Geeta Ganapati Gaitonde

100,000

2824

Vimala Gopalkrishna Kamath

Smt. Suchita Ganesh Kamath

25,000Smt. Sudha Pramod Prabhu

15,000

2825

Smt. Sujata Prabhu

Sangeeta Sudam Prabhu

25,000Total

1,977,500

 

The G.S.B. Scholarship League

PART B. FREE SCHOLARSHIP ENDOWMENTS (FSE) : 2022-2023


FSE

No.

Name of Endowment

Name of Donor

Received Earlier

Rs.

Received this year

Rs.

Total Rs.

15

Shri Kashi Matt

Samsthan

Shri

K.H.Shenoy(Haricane)

21,005

1,000

22,005

29

Shri Kashi Matt

Samsthan

Shri

K.H.Shenoy(Haricane)

21,005

1,000

22,005

290

Late Smt. Laxmibai

Nagesh Naik

Smt. Priyanka Rishi

242,004

20,000

262,004

361

Smt. Laxmibai M.Shenoy & Shri

Kaup Madhav G.Shenoy

Shri K.H. Shenoy (Haricane)

21,005

1,000

22,005

422

Smt. Amba Bai

Smt. Chandrakala M.Pai

40,000

5,020

45,020

423

Smt. K. Lakshmi Pai

Smt. Chandrakala M.Pai

45,000

5,020

50,020

644

Late Smt. Sundaribai

Manjunath Kamath

Dr. Padmanabh

Manjunath Kamath

135,000

5,000

140,000

795

Shri Hanumanthrao

Manjrekar

Shri Kamalaksha

Hanumanthrao

Manjrekar (Son)

127,000

6,000

133,000

796

Smt. Manjula H.Manjrekar

Shri Kamalaksha

Hanumanthrao

Manjrekar (Son)

127,000

6,000

133,000

920

Smt. Mohini V.Mallya

Dr.P.Keshav Mallya

112,000

15,000

127,000

930

Shri N.Venkatesh Shenoy & Smt. Uma Shenoy

Smt. Chandrakala M.Pai

45,000

5,010

50,010

941

Smt. & Shri Savala Bhikhu Bhat

Shri Shrinivas Savala Bhat

260,005

10,000

270,005

1008

Shri Vivekanand

Narayan Pai

Shri Yeshwant

Narayan Pai

90,000

5,000

95,000

1011

Late Smt. Kamal

M.Gavaskar

Shri Divakar Madhusudan Gavaskar

346,000

25,000

371,000

1024

Sharadabai Mani Shanbhag

Shri Shridhar Mani Shanbhag

12,223

1,111

13,334

1148

Dr.M.K.Nayak 70th Birthday

Shri Girish Ramnath Pai

16,500

15,000

31,500

1220

Late Shri Ramchandra Trivikram Shanbhag

Shri Anand R.Shanbhag

191,001

24,001

215,002

1229

Shri Kaup Ghanashyam H.Shenoy

Shri K.H.Shenoy &

Brothers Haricane

20,004

10,000

30,004

1258

Shri Vasudev

Dattatray Sonde,

& Smt. Rama V.Sonde memorial

Shri Arvind V.Sonde

4,125,000

600,000

4,725,000

1266

Shri Mani Dasa Shanbhag

Shri Shridhar Mani Shanbhag

2,250

1,111

3,361

1270

Shri Vishwanath Mani Shanbhag

Shri Shridhar Mani Shanbhag

4,000

1,111

5,111

1384

Late Shri Voderbet

Pandurang Kamath

Shri S.P.Kamath

15,100

10,000

25,100

1395

Shri & Smt. K.M.Kini Silver Jubilee Marriage April 8

Shri Kukkundoor Mahadev Kini

78,000

22,000

100,000

1430

Birth centenary of Late Shri Shevagoor S.Krishna Kamath

Shri S.P.Kamath

924,500

90,000

1,014,500

1510

Late Shri Nagesh Rama Naik

Smt. Priyanka Rishi

262,004

20,000

282,004

1520

Shri Karkal Vaman Kamath (Cheddumam)

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

19,014

10,000

29,014

1553

Late T.Upendra S.Shenai-Vasai

Dr. Sudhakar U.Shenai

105,410

5,000

110,410

1597

Adity R.Shenoy on the occasion of 1st Birthday

Shri Radhakrishna

Shenoy

Shri S.P.Kamath

173,750

25,000


10,000


208,750

1598

Ms. Ananya Shenoy's Birthday

Shri Radhakrishna

Shenoy

Shri S.P.Kamath

165,750

25,000


10,000


200,750

1610

Kadwad Maruti

Devasthan

Shri Vasudev Narasinh Hegde

Amit Vasudev Hegde

97,500

10,000


12,000


119,500

1650

Shri Kaup Satyavijay H.Shenoy

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

19,005

14,000

33,005

1654

Birthday of Smt. Sushila Kamath

Shri S.P.Kamath

53,500

10,000

63,500

1655

Smt. Radhika R.Shenoy Birthday 18.4

Shri S.P.Kamath

49,000

10,000

59,000

1656

Smt. Veena Dharmaraj Birthday

Shri S.P.Kamath

46,500

10,000

56,500

1711

Smt. Bhagirathibai Shridhar Shanbhag

Shri Babu Shridhar Shanbhag

21,500

5,000

26,500

1719

Late Mulki V. Devdas

Kamath

Shri

K.H.Shnoy(Haricane)

12,501

10,000

22,501

1730

Sidharth D. Shenoy

Shri Dinesh Shenoy & Smt. Deeksha Shenoy

Smt. Gita R.Pai

151,000

25,000


10,000


186,000

1779

Late Shri Hosdurg Ganesh V.Kamath & Late Smt. Sundari

G.Kamath

Dr. Gajanan Ganesh Kamath

460,000

30,000

490,000

1781

Shri M.Vittal Kamath

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

10,001

10,000

20,001

1782

Late Shri Madhusudan Gavaskar

Shri Divakar Madhusudan Gavaskar

236,000

25,000

261,000

1783

Late Master

Shyamkant Gavaskar

Shri Divakar Madhusudan Gavaskar

236,000

25,000

261,000

1792

Late M.R.Pai-75th

Birthday

Smt. Gita R Pai

240,000

10,000

250,000

1803

Shri Madhukar Gopal Pai

Self

86,000

21,000

107,000

1810

Matti Krishna Prabhu & Smt. Sathyabama K.Prabhu

Shri Matti Laxman

Prabhu &

Dr. Manorama Prabhu

600,000

50,000

650,000

1824

Shri Srinivas Damodar Hegde

Self

3,000

5,000

8,000

1855

Smt. Mahalasa Madhukar Pai

Self

11,000

1,000

12,000

1878

Late Shri Raghavendra Ranga Pai's 105th Birthday

Shri Ajith Pai

270,000

30,000

300,000

1894

Smt. Shevagoor

Leelavathi Kamath

Shri S.P.Kamath

359,000

10,000

369,000

1899

Shri Karnad Vittal Krishna Shenoy

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

10,001

10,000

20,001

1910

In memory of the Late Smt.Indira P.Pai & Shri Purushotham Pai

K.Vasudev Pai


Vinayak Ramesh Pai Namrata Mallesh Pai Urvashi Mallesh Pai Roopa Shridhar Pai Shri Sahitya

Venkatesh Pai

202,000

10,000


5,000

1,000

1,000

3,000

5,000

227,000

1935

Achar-Mallya

Endowment

Shri Satish Sanjiva

Achar

160,000

50,000

210,000

1937

Late Shri Venkatesh Savala

Bhat

Shri Govind Savala Bhat

(brother)

110,005

10,000

120,005

1953

Shri Govind Savala Bhat &

Family

Shri Govind Savala Bhat

110,005

10,000

120,005

1956

Shri Shankar Ram Prabhu

Smt. SugandhiR.Pai’s

100th Birthday

C.A. Ramesh Shankar Prabhu

Shri Ajith Pai

80,000


251,000

20,000


49,000

100,000


300,000

1997

Shri Cholpadi

GopalkrishnaKamath

Smt. Sudha Pramod Prabhu

Smt. Suchita Ganesh

Kamath

115,000

25,000


25,000


165,000

2038

Smt. SugandhiR.Pai's 100th Birthday

Shri Ajith Pai

251,000

49,000

300,000

2051

Shri Sudhakar Padmanabh Shanbhag

Self

180,000

24,000

204,000

2074

Shri R.A.Shanbhag

Shri Amar Ramkrishna Shanbhag

1,050,000

50,000

1,100,000

2076

Late Shri K.V.Shenoy & Meera V.Shenoy

Shri Ajith Pai


Ms. Suman Shenoy

255,000

45,000


25,000


325,000

2082

Late Shri Shevagoor Krishna Ramachandra Kamath

And Late Smt. Shevagoor

Leelavathi Krishna Kamath

Shri S.P.Kamath

1,186,500

10,000

1,196,500

2086

Shri Shrinivas S.Bhat & Smt. Shreedevi Shrinivas Bhat

Shri Shrinivas S.Bhat


Smt. Shreedevi S. Bhat

Mr.Ravindra Shrinivas Bhat

Mr. Shrikant Shrinivas Bhat

391,200

8,800


7,800

10,000


10,000


427,800

2101

Late Shri V.R.Shenoy

Shri Uday Venkatesh Malya

201,000

22,000

223,000

2137

Late Smt. Seema

GajananArvandekar

Shri Shivaprasad G.Arvandekar

91,104

50,000

141,104

2140

Late Shri Vaderbettu Pandurang Kamath & Late Smt. Tara Pandurang Kamath

Shri S.P.Kamath

180,000

10,000

190,000

2165

Late Smt. Sharada Sarvottam Pai

Shri Shrikant Sarvottam Pai

12,000

25,000

37,000

2184

Late Shri Kaup Mukund Padmanabh Shanbhogue & Late Smt. Kaup Sulochana

Mukund Shanbhogue

Ramani M.Shenoy

515,650

10,000

525,650

2224

Krish D Shenoy

Shri Dinesh Shenoy & Smt. Deeksha Shenoy

Smt. Gita R.Pai

144,000

25,000


10,000


179,000

2293

In memory of Late Shri Ramakrishna Manjunath Shanbhag (Marvanthe)

Shri Rajesh

Ramkrishna Shanbhag

105,000

10,000

115,000

2307

Late Shri Kaup Hariappa Madhav Shenoy & Late Smt. Narayani H.Shenoy

K.H.Shenoy(Haricane)

27,000

3,000

30,000

2363

H.H.Srimad Yadavendra Tirtha Swamiji-Vrindavan at Bhatkal

K.H.Shenoy(Haricane)

11,005

1,000

12,005

2364

H.H.Srimad Keshavendra TirthanSwamiji-Vrindavan at Basrur

K.H.Shenoy(Haricane)

11,005

1,000

12,005

2365

H.H.Srimad Upendra

Tirtha Swamiji

-Vrindavan at Banaras

K.H.Shenoy(Haricane)

11,005

1,000

12,005

2366

H.H.Srimad Yadavendra II Tirtha Swamiji-Vrindavan at Hemmady

K.H.Shenoy(Haricane)

11,005

1,000

12,005

2367

H.H.Srimad Raghavendra Swamiji Vrindavan

K.H.Shenoy(Haricane)

11,005

1,000

12,005

2368

H.H,.Srimad Devendra Tirtha SwamijiVrindavan at Bantwal

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2369

H.H.Srimad Madhavendra Tirtha

Swamiji-Vrindavan at

Mumbai

Walkeshwar

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2370

H.H.Srimad Jnanendra Tirtha SwamijiVrindavan at Nasik

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2371

H.H.Srimad Yadavendra III

Tirtha Swamiji

Vrindavan at Honavar

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2372

H.H.Srimad Upendra II Tirtha Swamiji-Vrindavan at Banaras

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2373

H.H.Srimad Rajendra Tirtha Swamiji-Vrindavan at Thuravoor

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2374

H.H.Srimad Sureemdra Tirtha Swamiji-Vrindavan at Alleppey

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2375

H.H.Srimad Vishnu Tirtha Swamiji-Vrindavan at Banaras

Shri K.H. Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2376

H.H.Srimad Vibhudendra Tirtha

Swamiji-Vrindavan at Manjeshwar

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2377

H.H.Srimad Sumateendra Tirtha

Swamiji-Vrindavan at Alleppey

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2378

H.H.Srimad Vasudhendra Tirtha

Swamiji-Vrindavan at Manjeshwar

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2379

H.H.Srimad Bhuvanendra Tirtha

Swamiji-Vrindavan at

Basrur

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2380

H.H.Srimad Varadendra Tirtha

Swamiji-Vrindavan at

Mumbai-

Walkeshwar

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2381

H.H.Srimad Sukratheendra Tirtha

Swamiji-Vrindavan at

Cochin

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2382

H.H.Srimad Sudhindra

Tirtha Swamiji

Shri K.H.Shenoy (Haricane)

11,005

1,000

12,005

2387

Dr. Ramesh Marutiroy

Gharse

Smt. Kanchan Ramesh

Gharse

72,500

15,000

87,500

2389

Late Shri Gopal Bhiku

Kamat & Late Smt. Radhabai G.Kamat

Shri Chandrahas

G.Kamat

135,000

15,000

150,000

2397

Late kochikar Raghunath Pai & Smt. Anandibai Pai

Smt. Shanta S.Pai

45,000

5,000

50,000

2398

In living memory of Dr. Pandurang M.Pai, Dr. Nalini P.Pai & Dr. Anand P.Pai

Shri Prashant P.Pai


Smt. Vidya P.Pai

110,000

50,000


50,000


210,000

2418

Late Shri Anant Kant Nayak & Late Shri

Pundalik Kant Nayak from Kagal, Kumta, U.K.

Shri Srinivas Anant Naik

370,000

10,000

380,000

2455

Shri Nagesh Madhav Shanbhag

Mr.Prasan Ganesh Shanbhag

Shri Vasant N.Shanbhag

Shri Ganesh Nagesh Shanbhag

Mr. Bhagyaraj Chitoth

106,000

15,000


11,111


21,000


11,000


164,111

2456

Late Smt. Shantabai Nagesh Shanbhag

Shri Ganesh Shanbhag

91,000

11,000

102,000

2467

Shri Amar Haridas

Shenoy

Self

66,000

15,000

81,000

2502

Late Smt. Narayani Hariappa Shenoy

Shri Kamalaksha H.Shenoy & Family

19,001

25,000

44,001

2510

Late Sri K. Gopal Pai & Late Smt. Vasanthi Gopal Pai

Mrs. Kanchan Ramesh

Gharse


Ms. Rekha Gopal Pai

60,500

5,000


5,000


70,500

2517

Late Smt. Bhagirati

Govind Kamat

Shri Omkar Laxman Kamat

35,000

10,000

45,000

2520

Late Shri Vasant

Ramchandra Kini

Shri Prashant Vasant

Kini

176,000

50,000

226,000

2534

Smt. Suman R.Kini & Dr. Raghavendra Kini-Golden Wedding Anniversary

Dr. R.N.Kini

180,000

100,000

280,000

2548

Shri Anant Ganesh Sonde & Smt. Asha Anant Sonde

Shri Anant Ganesh Sonde

140,000

30,000

170,000

2554

Shri Arvind Nagesh

Shenoy

Self

29,000

10,000

39,000

2558

Malpe Narasimha Bhat

Smt. Nirmala

Kamalaksha Bhat

Shri Kamalaksha

Narasimha Bhat

35,000

5,000


5,000


45,000

2560

Smt. Varija Laxman

Bhat

Shri Ganesh Bhat M

100,000

10,000

110,000

2566

Late Shri Shevagoor

Srinivas Kamath

Shri S.P.Kamath

160,000

10,000

170,000

2568

Late Smt. Saroja Krishna Kamath

Shri Mulky Krishna G Kamath

15,100

5,100

20,200

2569

Late Smt. & Shri Radha & P.Krishna Kamath

Dr. Sanjay V.Kamath

145,000

25,000

170,000

2570

Shri Hebri Umesh Pai's 75th Birthday

Smt. Vijaya V.Kamath

102,500

50,000

152,500

2579

K. Giridhar Kamath & Family-Shirva

Smt. Shwetha Kamath K.

62,000

10,000

72,000

2586

Smt. Anuradha Suresh Pai

Self

65,000

50,000

115,000

2604

Shri K.Subraya Kudva

Shri Pundalik Dinkar

Kudva

60,000

30,000

90,000

2621

Late Shri Venkatesh

Krishna Pai

Mrs. Veena Ganesh Shanbhag

71,000

31,000

102,000

2631

Birth Centenary(4.10.2017) of our Mother the Late Smt. Shevagoor

Leelavathi Kamath, wife of Late Shri Shevagoor Krishna Kamath

Shri Shevagoor

Pundalik Kamath

1,140,000

10,000

1,150,000

2632

In loving memory of our dear mother the Late Smt. Tara P.Kamath W/o Late Shri Vaderbettu

Pandurang Kamath

Smt. Sushila Kamath

140,000

10,000

150,000

2651

Ram Bappa Packing Group

The Group

29,550

2,500

32,050

2670

Smt. Veena Vishnudas Bhat

Shri Vishnudas M.Bhat

30,000

10,000

40,000

2678

Pratiba M.Kamath & Shakuntala S.Mallya

Ms. Neela Sanjeev

Shenvi

375,000

100,000

475,000

2679

Surendranath Mallya

Ms. Neela Sanjeev

Shenvi

375,000

100,000

475,000

2680

Vasudeva Prafulla

Kamath

Ms. Neela Sanjeev

Shenvi

375,000

100,000

475,000

2681

Hari Panth & Seetha

H.Kamath

Ms. Neela Sanjeev

Shenvi

375,000

100,000

475,000

2693

Shri Gopal Krishna Nayak

Shri Shridhar Mani Shanbhag

25,000

1,111

26,111

2694

Jayashri Gopal Nayak & Shri Gopal Krishna Nayak

Shri Shridhar Mani Shanbhag

25,000

1,111

26,111

2695

Shri Sulabha Gopal

Nayak

Shri Shridhar Mani Shanbhag

25,000

1,111

26,111

2702

Late Shri G Venkiteswara Shenoi & Smt. Padmavathy Bai

Shri V.Sudhakara Shenoi

15,000

5,000

20,000

2705

Mrs. Vasanthi V.

Kamath

Self

15,001

5,001

20,002

2710

Udyavar Vittal Shenoy

Shri K.H.Shenoy-

Haricane

15,001

10,000

25,001

2712

Golden Wedding

Anniversary

Dr.(Mrs.) Sharada J.Shenoy

Shri T.J.Shenoy

400,000

100,000


100,000


600,000

2744

Late Smt. Vimala & Late Shri Anant Ganesh Pai-Kumta

Mrs. Indira Purushottam Shanbhag Shri Ganesh Anant Pai

100,000

20,000

120,000

2753

Late Shri Shantharam Pai

Smt. Shantha S.Pai

20,000

10,000

30,000

2755

Shri Sridhar Kamath & Smt. Shanthi S.Kamath

Vidya Kamath

30,000

2,000

32,000

2764

Dr.V.R.Prabhu Birth

Centenary Endowment

Mrs. Vimala & Mr. Jagannath Prabhu

Dr.(Mrs.) Andrea &

Dr. Somnath Prabhu, Mrs. Shikhadeep & Mr. Raghunath Prabhu

200,005

40,000

240,005

2766

Late B.M. Ananda Kamath & Late Meera Ananda Kamath

Shri Vinod Ananda

Kamath

700,000

200,000

900,000

2767

Hanumanth Laxman Kamath & Geeta Hanumanth Kamath

Smt. Seema Vinod

Kamath

200,000

200,000

400,000

2778

Shri Milind Yeshwant Chittal

Self

5,000

5,000

10,000

2785

Shri U.Dayanand

Shanbhag

Shri U.Dinesh Shanbhag

10,000

15,000

25,000

2786

Prashanth

Ramachandra Kini

Self

7,000

11,000

18,000

2790

Mr. P.Vasudeo Kamath

Dr. Sudhakar Upendra Shenai

10,000

20,000

30,000

2792

Shri Govinda Savala Bhat's Sahasrachandra Darshan

Shri Pravin Babu

Kamat

9,501

750

10,251

FLSE 12

Bhatkal Endowment

Shri R.R.Kamat


-


-

205,000

FLSE 36

Self

Smt. Ajitha Nayak


-


-

300,000

FLSE 37

Self

Prabhu Family

Charitable Trust


-


-

450,000

FLSE 38

Self

Shri S.P.Kamath


-


-

100,000

FLSE 39

Basrur Vijendra Bhandary

Self

251,000

151,000

402,000

FLSE 40

Late Damodar Narasinha Bhat & Late Govindrao Narasinha Bhat

Shri Vasudev Narasinh Hegde

50,000

25,000

75,000

FLSE 41

Jayashree Radhakrishna Kamat

Shri Radhakrishna

Ram Kamat

-

-

111,111


-


-

Total

2,36,15,251

38,43,779

2,74,59,030