FSE NO. Name of the Endowment. Name of Donor /s Total Rs.
1878 Late Shri. Raghavendra Ranga Pai’s 105th Birthday Late Shri. R. R. Pai’s Family Members 100,000
1888 United Clearing & Forwarding Pvt Ltd Selves    175,000
1894 Smt. S. Leelavathi Kamath Self & her children 283,000
1895 In Revered Memory of late Shri. Pangal Anantha Nayak & late Smt. Lakshmidevi Nayak Children, Grand Children & close relatives 414,199
1907 Smt. Kamalakshi Janardhan Acharya Shri. Janardhan U. Acharya & Others 1,000,000
1920 Late Smt Sunanda Vittaldas Kini Prof. Malpe Vittaldas Kini, Husband 100,000
1943 Smt. Kalpana Ram Mohan Shenoy Shri. B. Ram Mohan Shenoy 250,001
1946 Smt. Durga Shenoy & Shri R.C. Shenoy Shri. Ranjal Chandrashekhar Shenoy & Smt. Anita Pai 225,000
1947 Shri. Damodar Venkatesh Bhat Self 127,500
1954 Shri. R.A.Shanbhag Shri. R.R.Kamat 100,000
1970 Shri. Nagappa Vaman Nayak, Shri. Hanumant Venkatesh Shanbhag both of Bhatkal & Shri Hanumant Narasimha Bhandarkar Siddapur Memorial Shri. R. R. Kamat 200,000
1996 Late Shri. Laxman Kamat & Late Smt Yamuna Kamat Shri. Ramchandra Laxman Kamat , Son 200,000
1997 Shri. Cholpadi Gopalkrishna Kamath Shri. Kishore G. Kamath & Others 115,000
2031 Dr. T.M.A.Pai Memorial Scholarship Dr.T.M.A. Pai Foundation, Manipal 500,000
2043 Darshna Gajanan Shanbhag Self 225,766
2050A Late Smt. Venkatrao Kini Shri. Jagdish Vaman Kini & Kum. Nalini Vaman Kini 100,001
2050B Late Smt.Shantabai Vaman Kini - do - 100,001
2050C Late Shri.Chandrakant Vaman Kini - do - 100,001
2050D Late Shri. Umakant Vaman Kini - do - 100,001
2050E Late Shri Ramakant Vaman Kini - do - 100,001
2060 Smt Geetabai Gajanan Prabhu Shiroorkar Memorial Shri. Gajanan Mukund Prabhu Shiroorkar 100,000
2061 Shri. Gajanan Mukund Prabhu Shiroorkar Self 100,000
2067 Smt. Bhagirathi R. Shenoy Shri. Narendra R. Shenoy 100,000
2068 Late Shri. Narayan Achut Pal Shri Narasimha N. Pal & Smt. Padma Narasimha Pal 105,000
2074 Shri. R.A.Shanbhag Shri. Amar Ramkrishna Shanbhag 700,000
2082 In revered memory of Late Shri Shevagoor Krishna Ramachandra Kamath & Late Smt. Shevagoor Leelavathi Krishna Kamath Estate of Late Shri Shevagoor Krishna R. Kamath & Late Smt. Shevagoor Leelavathi Krishna Kamath 1,075,500
2083 Late Shri. Mhalu Nagappa Pai & Late Smt Annapoornabai Mhalu Pai Of Aversa Shri. Gopal Mhalu Pai, Mumbai & others 100,005
2086 Shri Shrinivas Savala Bhat & Smt. Shreedevi Shrinivas Bhat Shri. Ravindra Shrinivas Bhat Smt. Shreedevi Shrinivas Bhat, Shri Shrinivas Savala Bhat, Shri Shrikant Shrinivas Bhat 176,200
2090 Late Shri. Ramdas Keshav Kamat Smt Leena Ramdas Kamat 100,000
2101 Late Shri. V.R.Shenoy Shri. Uda Venkatesh Malya 106,000
2102 Late Smt. Vijaya Arvind Desai Shri. Bhaskar Arvind Desai 200,000
2111 Smt Yashodhara Kamat ( beloved wife of Shri. M.G.Kamat & beloved mother of Shri. Hrishikesh Kamat ) Shri. Madhav Ganapati Kamat 100,000
2112 Late Smt. Vijaylakshmi Krishna Pandit Shri. Krishna Ramrao Pandit 103,001
2122 Smt. Vatsala Telang & Shri. Laxmikant Telang Shri. Ramkrishna Laxmikant Telang 100,000
2123 Chhaudevi Dulharaj RankaCharitable Trust Selves 100,000
2129 Baby Kim Patrick Pelley (Born 25.02.2010 ),Beloved grandson of Smt.Vdya & Shri. Krishna Kudva Smt. Vidya Kudva, USA 129,993
2130 In memory of my late husband Shri. T.T. Shenoy Smt. Ramani Shenoy 100,000
PAGE : 1| 2| 3| 4| 5