FSE NO. Name of the Endowment. Name of Donor /s Total Rs.
1727 GSB Scholarship League Centenary Endowment Shri.Radhakrishna Rama Kamat 255,000
    Shri. Shivanand Vasudeva Salgaocar 120,000
    Shri. T.V.Mohandas Pai 500,000
    Shri. Padmanabh Balakrishna Shanbhag 100,000
    Shri. Sunil R. Shenoy, USA 6,00,000
    Shri. Gurudas V. Kamat 100,000
    Smt. Maharookh G. Kamat 100,000
    Dr. Sunil Gurudas Kamat 100,000
    Shri. Vasant Anandrao Kamat 100,000
    Smt. Manorama Vasant Kamat 100,000
    Shri. Mohan Vasant Kamat 500,000
    Shri.M. Gopal Kini 100,000
    Shri. Krishna G. Pai 100,000
    Dr. Raghunath M. Pai & Smt. G. Sandhya Pai Shanbhag 100,000
    Smt. Anita R. Nayak, USA 507,853
    Shri. Sagun Vishnu Naik 100,000
    Smt Amruta Vijay Nayak 100,000
    The Saraswat Co-op Bank Ltd 1,000,000
1730 Baby Sidharth Smt. Gita R. Pai – Grand Mother Smt. Deeksha D. Shenoy – Mother Shri. Dinesh Shenoy - Father 102,000
1753 Smt. Leela Chittal & Shri Madhav Chittal Shri. Shashikant M. Chittal Canada 200,000
1764 In Loving Memory of Smt. Kamalabai V Gudal & Smt. Kamal (nee Vimal) R.Gudal Shri. Raghuveer Vaman Gudal 100,000
1772 In loving memory of late Shri Timmappa Vishwanath Rao & Late Smt. Kaveri V. Rao Shri. Vishwanath Kamalaksha Rao 100,000
1779 Late Shri. Hosdurg Ganesh V. Kamath & Late Smt. Sundari G. Kamath Dr. Gajanan G. Kamath and Smt. Ratnaprabha G. Kamath 340,000
1780 Smt Laxmi Narasimha Pai, Bhatkal Shri Ganapati Narasimha Pai Zambia 115,000
1782 Late Shri. Madhusudan Gavaskar Shri. Divakar Madhusudan 146,000
1783 Late Master Shyamkant Gavaskar Shri. Divakar Madhusudan Gavaskar  116,000
1790 Shanbhag Family, Cadell Road, Mahim Mumbai Smt. Kumuda Laxman Shanbhag Shri Laxman Sitaram Shanbhag 106,000
1792 Late Shri. M.R.Pai, 75th Birthday Wife, Smt. Gita R. Pai, Shri. Shyamsunder R. Pai & Smt. Deeksha D. Pai & Shri. M. Upendra Pai 145,000
1810 Shri. Matti Krishna Prabhu Shri. Matti Lakshman Prabhu & Dr. Manorama Prabhu 350,000
1813 Smt. Vidya Srinivas Kamath Self   190,000
1814 Shri. Shevgoor Srinivas Kamath Self   190,000
1827 Shri. Mundashi Nagesh Pai, USA Self 100,000
1828 Dr. Veena Sharma, UK Self 100,000
1829 Dr. M.A.Prabhu & Dr. Usha A. Prabhu, UK Self 100,000
1832 Shri. P. Dayanand Pai Self 100,000
1839 Smt Laxmi Devi & Shri. Miyar Hanumanth Nayak Ms. Nalina Nayak 100,000
1851 Late Shri. M.Narasimha Bhat Shri. Ramesh Bhat & Dr. Shantidas Bhat 100,000
1852 Smt. Hirabai Vasudev Salgaocar Shri.Shivanand Salgaocar 100,000
1862 Dr.(Smt) Radhika R. Kamath Shri. Ramesh Vaman Kamath 100,001
1866 Smt Krishnabai Vaman Kamath Shri. Vaman R. Kamath 163,640
1873 Ram-Janaki Nidhee Shri. Ganesh Sakharam Banavalikar 100,001
1876 Shri. Narayan Kini & Smt. Krishni Kini Shri. Ganesh Kini & Smt. Preeti Kini USA & others 250,000
       
PAGE : 1| 2| 3 | 4| 5